Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Unieważnienie naboru wniosków na wynajem mieszkań

Urząd Miasta Katowice zmuszony był podjąć decyzję o unieważnieniu naboru wniosków na wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Kossutha 7 w Katowicach. Decyzja związana jest z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchwała z 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru została objęta rozstrzygnięciem nadzorczym Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Miasto wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, przywracając tym […]

Wyniki weryfikacji wniosków w ramach naboru na lokale mieszkalne przy ul. Kossutha 7,7c

Zakończona została procedura weryfikacji w ramach naboru wniosków na wynajem mieszkań w inwestycji przy ul. Kossutha 7,7c w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na objęte naborem 75 lokali mieszkalnych zgłosiło się 152 potencjalnych najemców. Spośród wszystkich złożonych wniosków 84 zweryfikowano pozytywnie i przyznano liczbę punktów, tworząc tym samym listę najemców. 68 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów […]

Nabór wniosków na wynajem mieszkań

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o. zawiadamiają, że w okresie od 4.12.2023 r. do 20.12.2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można złożyć w ww. terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem […]