Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Nabór wniosków na wynajem mieszkań

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o. zawiadamiają, że w okresie od 4.12.2023 r. do 20.12.2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można złożyć w ww. terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru, które dostępne są w zakładce Jak zamieszkać