Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Unieważnienie naboru wniosków na wynajem mieszkań

Urząd Miasta Katowice zmuszony był podjąć decyzję o unieważnieniu naboru wniosków na wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Kossutha 7 w Katowicach. Decyzja związana jest z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchwała z 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru została objęta rozstrzygnięciem nadzorczym Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Miasto wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, przywracając tym samym uchwałę do obiegu prawnego. Śląski Urząd Wojewódzki skierował skargę kasacyjną do NSA, który z kolei uchylił korzystny dla miasta wyrok WSA, stwierdzając nieważność uchwały. Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały, w oparciu o którą nabór został przeprowadzony, podjęto decyzję o unieważnieniu naboru. Działanie to zostało podjęte także w interesie mieszkańców – w celu zapewnienia im dopłat do czynszu. Szacuje się, że nowy nabór zostanie przeprowadzony w trzecim kwartale tego roku. Obecnie trwają prace nad nowym aktem prawa miejscowego dostosowanym do wyroku sądu.

 

Źródło:https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6688&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}